بایگانی

ساک دستی

نوشته شده توسط :bermuda

نمونه های دیگر چاپ بر روی ساک های دستی ساک دستی ، ساک دستی کاغذی ، پاکت دستی پارچه ای ، جعبه شکلات و … امروزه با توجه به پاکیزگی محیط زیست و بقای آن برای آینده خود و فرزندانمان راه های بسیاری اراده شده است یکی از این راه ها حذف نایلون می باشد…

                                                                             Designed: Bermuda Web

error: